Đầu năm khoe chồng

Nhà em có nuôi một bạn chồng. Bạn năm nay mém bốn mươi tuổi, mà nhìn thì như 28. Bạn trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, bên trái rành lịch sử thế giới, bên phải biết tuốt máy móc phần mềm. Cuối tuần vừa rồi hẹn gặp bạn và bạn trai nó đi … Continue reading Đầu năm khoe chồng

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.