Chuyện vườn và đồ chơi mới

Không ngờ là mình siêng tới mức mới viết một bài cách đây vài hôm, nay lại viết tiếp. Một năm thì đã tổng kết rồi, giờ thì kết cảm xúc. Năm ngoái ra mục tiêu làm video thì năm nay chẳng làm được gì, phải công nhận cô gái Her82m2 quá là chịu khó … Continue reading Chuyện vườn và đồ chơi mới