01.12.22

Định viết một bài cho tháng 11, nhìn lại lịch ở góc màn hình, phải mất đến 2 giây định hình, qua tháng 12 rồi! Hai ngày vừa rồi rất stress, nguyên một cái dự án lớn, những phần dễ nhất đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại cái khó nhất tôi chừa cho cuối … Continue reading 01.12.22

Advertisement