How lucky?

Mũi Né - chỗ hai đứa quen nhau, bạn Ruby từng ở ngay chỗ có cái view này. Nhiều bạn bảo số tôi thật may mắn quá. Tôi chỉ cười cảm kích, chứ thật ra tôi có bao nhiêu phần trăm may mắn, tôi biết. Trước hết xuất phát từ may mắn được tự chọn…

Advertisements