I want a workstudio!

"Đi về hướng mà trái tim kéo bạn đi" Cuốn sách J mới mua về có một câu đại ý thế, cái câu ấy cũng có chút làm mình xao động. Đúng ra thì mấy năm rồi, mơ ước của mình cũng chỉ nhiêu đó thôi, không khác đi là mấy, một là một cái…

Advertisements