Ngày của ba

Tôi đọc được mấy bài viết về cha, rồi tự nghĩ, nếu nghĩ về ba tôi, điều gì đọng lại trong tôi? Hầu hết những kí ức về ba tôi nhuốm một màu xám, chẳng hiểu sao tôi không quên được một vài hình ảnh xấu xí khi tôi còn bé và cảm giác ganh … Continue reading Ngày của ba