Tháng Bảy mùa thi

Tuần sau mình thi môn đầu tiên, môn Màu và vật liệu, cái tranh chép kia chiếm 30% tổng điểm thi nên giờ phải gò lưng ngồi tô tô vẽ vẽ, hi vọng xong kịp nộp. Cái bài tập này yêu cầu phải chép tranh "sao y" sát "bản chính" nhất có thể. Mục đích…

Advertisements