Balan xa lắm.

Chuyến đi này bọn mình dự tính cắm trại, đã sắm lều mới loại chỉ cần 1' là dựng xong, túi ngủ mới, nệm mới với bơm tự động, sạc được bằng ô tô. Rất hoành tráng mình đã chuẩn bị nguyên một cuốn sổ ghi chi tiết những thứ cần thiết, những món dễ…

Advertisements