Tháng tư

Tháng tư có nhiều sự kiện. Mình đã đứng được trên hai tay (handstand) yeah!!!, tất nhiên, chân vẫn phải chạm tường để giữ thăng bằng, nhưng vậy cũng đủ để nhảy chân sáo ăn mừng rồi, lần đầu mà. Sau bao nhiêu lâu chỉ nhìn người ta mà ngưỡng mộ và tự bảo trong … Continue reading Tháng tư