Hoa cơm cháy

Cây hoa mọc sát hàng rào, khuất hẳn sau cái nhà vườn nhỏ, lại đang vào mùa nở rộ. Mình biết đến hoa này lần đầu tiên cũng là ở đây, tên tiếng Đức là Holunder, tiếng Anh là Elderberry, tra ngược lại từ điển mới biết đó là hoa cơm cháy. Tên hoa cơm … Continue reading Hoa cơm cháy