Những nàng tiên

29.05.2014 Ấy là tôi gọi những nàng tiên 30 tuổi chưa chồng. Với tôi, các nàng như những nàng tiên, các nàng đi mây về gió, các nàng buông lời lả lơi không đỏ mặt, các nàng cụng ly côm cốp giữa đêm khuya. Nếu không là tiên các nàng là gì? Là hồ ly?…

Advertisements