Hàng xóm

Hôm qua thấy dây bí đỏ rũ lá, sáng nay xách nước ra tưới mới phát hiện một vết cắt ngọt sớt. Dòm qua đất hàng xóm, thấy dấu chân vẫn còn in đấy. Mình tức lồng lộn, tức run cả người. Trước đây đã có lần bà hàng xóm bẻ một cành nhỏ, mình … Continue reading Hàng xóm