Nghỉ hè

Người ta đi nghỉ là để nghỉ dưỡng thư giãn, còn tụi mình đi nghỉ giống...hành xác. Đi đã hơn 10 ngày rồi mà không có chút thời gian nào ngồi viết cái gì được. Dự là mai hoặc mốt quay về nhà để nghỉ ngơi sau kì nghỉ 🙂 đặng có sức sang tuần … Continue reading Nghỉ hè