Man grows old

Hôm nay mém tí vứt mất 200€. Mình hay quên nhưng lại có sở thích giấu tiền. Hôm nay dọn dẹp phòng làm việc, vứt bỏ bớt sổ sách cũ lâu không dùng. Vứt vào thùng rác cuốn sổ mới lật ra trang cuối, có một ngăn đựng tiền ở trỏng, 3 tờ 50€, 1 … Continue reading Man grows old