Home sweet home

1. Sau 7 tiếng lái xe kèm nghỉ thì cuối cùng cũng đã về đến nhà safe and sound. Mình chỉ cầm lái một đoạn ngắn mà đuối ơi là đuối, cuối cùng kết luận được rằng leo núi còn khỏe hơn lái xe cao tốc ở Đức. Đức là nước cuối cùng còn sót … Continue reading Home sweet home