3. Tình tiểu học

Trí nhớ tôi bị mai một nhiều, đa phần những chuyện khi còn bé tôi đã quên gần như hết. Từ ngày Facebook xuất hiện, thỉnh thoảng tôi lại "gặp" lại những người xưa cũ, những người mà phải hơn chục năm trời tôi không một lần nghĩ tới, ấy vậy mà nhìn hình, nhìn … Continue reading 3. Tình tiểu học